Voksenopplæringstilbudet

Hva tilbyr vi

Gjemnes kommune tilbyr opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne over 16 år som er ny i Norge, og ønsker å lære norsk, eller har rett og plikt til å gjennomføre 550 timer norsk, og 50 timer samfunnsfag.

Voksenopplæringen skal tilrettelegge for utdannelse for mennesker med ulik etnisk og utdanningsmessig bakgrunn. Skolen skal bidra til å fremme inkludering og kulturelt mangfold.

Skolens tilbud

I hovedsak 4 sentrale områder:

Norskopplæring

Samfunnskunnskap

Grunnskoleopplæring

Introduksjonsprogram

 

Vi tilbyr også eksamen hver vår og høst.

 

Link til IMDI

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

https://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/norskopplaring/

Kontaktinformasjon

Terje Humstad
Rektor Angvik skole
E-post
Mobil 957 21 460