Senter for incest og seksuelle overgrep - SMISO

SMISO Møre og Romsdal er et fylkesdekkende lavterskeltilbud for ungdom og voksne av begge kjønn som har opplevd seksuelle overgrep, samt deres pårørende og hjelpeapparat. Vi tilbyr også støtte og veiledning av pårørende til utsatte barn.

Hos SMISO Møre og Romsdal møter du en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med fokus på hjelp til selvhjelp og traumesensitiv omsorg.

 

ADRESSE:
Senter mot incest og seksuelle overgep (SMISO)
Møre og Romsdal
Moldelivegen 9
6415 Molde

TLF: 71 11 51 55 MOBNR: 97 41 55 80
E-post: smiso@smiso-mr.no
Hjemmeside: www.smiso-mr.no

ÅPNINGSTIDER FOR BESØK
Mandag og onsdag kl 09.00-15.00
Torsdag kl 10.30-18.00

ÅPNINGSTIDER FOR SAMTALER OG TELEFON
Mandag – fredag kl 09.00-15.00
Torsdag kl 09–18