Demenskoordinator

Demenskoordinator bistår med kartlegging, utredning og oppfølging av hjemmeboende med demens/hukommelsesproblem. Demenskoordinator samarbeider med kommunens helsetjenester, bidrar med råd og veiledning til den som har demens/ hukommelsesproblem og dens pårørende.

Demenskoordinator har fast kontordag på mandager hvor det er mulig å komme innom for en prat eller avtale samtale/møte innenfor kommunens åpningstid. Det er også mulig å kontakte demenskoordinator ellers i uken på e-post og telefon.

Dette er et lavterskeltilbud hvor alle som ønsker en samtale og informasjon med råd og veiledning kan henvende seg. Du kan ta kontakt direkte eller ved henvisning fra lege eller andre henvisningsinstanser.

Kontaktinformasjon

Cecilie Tennøy
Rådgiver Helse- og omsorg
E-post
Mobil 948 60 181

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra