Helsestasjon- og jordmortjenesten

Helsestasjon- og jordmortjenesten holder til i 1. etasje i helse- og omsorgssenteret på Batnfjordsøra. 

Ved behov for kontakt se kontaktopplysninger på høyre side.

Helsestasjon:
Åpningstider:

Kl 08.00 - 15.30 mandag til fredag (15.mai til 15. sept)
Kl 08.00 - 16.00 mandag til fredag (16.sept til 14.mai)

For mer informasjon om svangerskapsomsorgen i Gjemnes les vår brosjyre. (PDF, 319 kB)

Helsesøster gjennomfører individuelle helsekontroller i samarbeid med lege og fysioterapeut, vaksinasjonsprogram for barn og skolehelsetjeneste med helseopplysning i samarbeid med skolene.


Helsestasjonen er aktiv i det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn og unge.

Jordmortjeneste

Jordmor Stine Silset Herskedal er tilstede på helsestasjonen tirsdager.

Skolehelsetjeneste

Åpningstid:

Batnfjord barneskole : Mandag kl. 9.00-14.00
Batnfjord ungdomsskole: Onsdag og fredag kl. 9.00-14.00

Torvikbukt skole: 1. torsdag hver måned kl. 9.00-12.00

Angvik skole: 2 .+ 4.torsdag hver måned  kl. 9.00-12.00

 

Kontaktinformasjon

Kristin Nikoline Male
Helsesykepleier i skoletjenesten
E-post
Mobil 903 65 797

Sykepleier i skolehelsetjenesten i 80%
 

Marianne Stenberg
Helsesykepleier
E-post
Mobil 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Stine Silset Herskedal
Jordmor
Mobil 480 61 258

Jobber tirsdager på helsestasjonen

Åpningstider

Kl. 08.00-15.30 mandag til fredag                                                                    (fra 15.mai til 15.september)


Kl. 08.00-16.00 mandag til fredag                                                                       (fra 16.september til 14.mai)

Adresse

Gjemnes Helsestasjon og Jordmortjenesten
Torget 1
6631 Batnfjordsøra