Matombringing

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme og har problemer med å få laget middag til seg selv, kan få maten tilkjørt. Tilbudet består av middag som bringes én eller flere dager i uken. Middagsombringing ytes for å dekke et hjelpebehov som erstatter behovet for daglig hjelp til matlaging i brukers eget hjem, og skal forebygge ernæringsproblem.

Hvordan søke:

Søknad om helse og omsorgstjenester (PDF, 184 kB) (PDF, 184 kB)

Det skal alltid foretas en individuell vurdering for å avgjøre hvorvidt den enkelte har et bistandsbehov i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven.

Forutsetning: Søker må være synonym med tjenestemottaker. Dersom en søker er en annen enn tjenestemottaker skal årsak til dette avklares, og hvis mulig skal den det søkes for selv uttale seg om sitt tjenestebehov.

Kriterier: Sykdom eller andre årsaker som anskaffelse og tilberedning av mat, gjør at søker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.  Beboere med behov for hjelpetiltak tildeles disse som tjenester gjennom egne enkeltvedtak. Dette innebærer at det søkes om og treffes enkeltvedtak i forhold til den enkelte tjeneste


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg.
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Tjenesten er betalingstjeneste. Se egenandelsatsene

For mer informasjon kan du lese:

Kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester (PDF, 492 kB) (PDF, 492 kB)

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra