Hvordan søke om Helse og omsorgstjenester

Her finner du informasjon om søknadsprosess, tjenester, søknadskjema, priser og egenandeler på betalingstjenestene

Har du behov for helse- og omsorgstjenester kan du benytte søknadskjema i linken nedenfor.


Skjemaet sendes til kommunens koordinerende enhet:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

For informasjon om blant annet saksbehandlingstid, klagemuligheter, de ulike tjenestene og hva som ligger til grunn for vurdering av søknaden, kan du finne mer informasjon i vår kommunale Veileder for tildeling av Helse- og omsorgstjenester (DOCX, 135 kB)

Satser og priser på betalingstjenestene finner du her (DOCX, 24 kB)

Kontaktinformasjon

Ragnhild Kleive
Leder Helse og omsorg
E-post
Mobil 957 48 857
Cecilie Tennøy
Rådgiver Helse- og omsorg
E-post
Mobil 948 60 181
Carl Gunnar Orset
Seksjonsleder Helse og forebygging
E-post
Mobil 951 87 493
Eva Ulset
Seksjonsleder sykehjem
E-post
Mobil 975 46 702
Irene Apold
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede
E-post
Mobil 902 16 211
Marit Veum
Seksjonsleder hjemmetjenesten
E-post
Mobil 473 71 070

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra