Ønsker du å jobbe som støttekontakt eller avlastningshjem for barn og unge? 

Har du lyst til å hjelpe barn og unge å få en meningsfull og/eller aktiv hverdag? 

Hvis svaret på spørsmålet er ja, kan jobben som støttekontakt eller avlastningshjem være noe for deg. Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, opplæring og oppfølgning får du av fagfolk. Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finner glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for barnet, bør du kunne binde deg over en lengre periode. 

Vi ønsker å rekruttere deg som ser etter en annerledes, interessant, betydningsfull og givende oppgave. 

Svevestien Tonje Hoem Undlien  

Støttekontakt: 

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling - være en god rollemodell og en viktig person i et barns liv.  Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv. Barn trenger ulike former for aktivitet og opplevelser for å kunne leve et sosialt og innholdsrikt liv. 

Avlastning: 

Enkelte barnefamilier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning med jevne mellomrom. Kan det være deg? 

Avlastningen kan være alt fra en ettermiddag eller en enkelt dag på helg, til overnatting midt i uka eller en helg i måneden. Som avlastningshjem kan du bidra til at barnet knytter seg til andre trygge voksne som gir dem positive opplevelser. For foreldrene er det avgjørende å ha et avlastningshjem de stoler på slik at de får mulighet til å hente overskudd, når de vet at barna er trygt ivaretatt av andre voksne. 

Krav til deg som søker: 

Alle som skal ha oppdrag knyttet til barn, skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget. Støttekontakter og avlastningshjem får betalt etter gjeldende satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt. 

Synes du fortsatt dette høres spennende ut? 

Send oss en søknad så tar vi en uforpliktende prat. I jobben har du mulighet til å gjøre en stor forskjell i et barns liv. Vi søker etter deg som har lyst på en givende og meningsfull jobb. 

Hvordan viser du interesse? 

Dersom dette er av interesse eller du har spørsmål, vennligst ta kontakt med: 

Irene Apold på mail: irene.apold@gjemnes.kommune.no eller telefon: 90216211 

Kontaktinformasjon

Irene Apold
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede
E-post
Mobil 902 16 211