Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Se FHI for oppdaterte informasjon: Arrangementer, samlinger og aktiviteter
 

Nye Nasjonale tiltak

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 

Kommunenes ansvar
Arrangører skal ikke søke kommunen om tillatelse til arrangementer. Den enkelte arrangør er selv ansvarlig for at reglene for gjennomføring blir overholdt.
Kommunenes ansvar er å føre tilsyn med etterlevelsen av smitteverntiltakene. Det betyr at arrangører må, i tilfelle klager om brudd på regelverket, kunne dokumentere at forskriftene er fulgt.