Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Kommunenes ansvar

Arrangører skal ikke søke kommunen om tillatelse til arrangementer. Den enkelte arrangør er selv ansvarlig for at reglene for gjennomføring blir overholdt.
Kommunenes ansvar er å føre tilsyn med etterlevelsen av smitteverntiltakene. Det betyr at arrangører må, i tilfelle klager om brudd på regelverket, kunne dokumentere at forskriftene er fulgt.

Se FHI for oppdaterte informasjon:Arrangementer, samlinger og aktiviteter