Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Kommunenes ansvar

Arrangører skal ikke søke kommunen om tillatelse til arrangementer. Den enkelte arrangør er selv ansvarlig for at reglene for gjennomføring blir overholdt.
Kommunenes ansvar er å føre tilsyn med etterlevelsen av smitteverntiltakene. Det betyr at arrangører må, i tilfelle klager om brudd på regelverket, kunne dokumentere at forskriftene er fulgt.

Se FHI for oppdaterte informasjon:Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Gjennomføring av arrangement og kommunegrenser 

Arrangement i følge koronaforskriften omfatter blant annet idrett, kultur, seminarer, seremonier, varemesser/markeder, private arrangementer med over 10 deltakere

Det generelle rådet er at arrangementer bør utsettes eller avlyses, men at dette ikke i like stor grad gjelder for arrangementer for barn og unge.

For innendørs arrangementer for personer under 20 år hvor deltakerne tilhører for eksempel idrettslag fra samme kommune er det pr 05.03.2021 en grense på 50 personer. Dette inkluderer deltakerne/utøverne, trenere og eventuelt publikum (for eks foreldre). 

For arrangementer utendørs, også idrett- og kulturarrangementer, åpner koronaforskriften for deltakere inntil 200 personer. Grupper på inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom dette gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det er ikke krav om at arrangementets deltakere kommer fra samme kommune, men det er et råd om at det for idretter som involverer nærkontakt, som for eks fotball, konkurreres innad i kommunen.

Det er altså tillatt å arrangere kamp/cup for barn under 20 år på tvers av kommuner utendørs, men dette bør kun gjøres dersom smittesituasjonen i kommunen tillater det.

Hvert enkelt arrangement bør vurderes nøye, siden situasjonen i kommunene kan endres raskt. Sjekk derfor også lokale tiltak for Gjemnes kommune her når arrangement planlegges.

Uansett hva som gjennomføres, husk å følge generelle smittevernregler.