Besøk i helseinstitusjonene

Gjemnes kommune sine helseinstitusjoner holdes stengt inntil videre for besøkende. Eventuelle unntak for pårørende må avtales med enhetsleder.

Det er stengt for besøk til sykehjemmet for å unngå smitte. Hvis det er spesielle behov for kontakt så ring vakttelefon på sykehjemmet tlf 905 07 197.

Dette gjelder inntil ny beskjed blir gitt.