Besøk i helseinstitusjonene

Det er pr. tiden ingen lokale restriksjoner knyttet til besøk i helseinstitusjoner.