Besøk i helseinstitusjonene

Følgende skal ikke på besøk i helseinstiusjoner: De som har vært utenlands de siste ti dager uavhengig av "rødt" eller "grønt" område.

Besøk må være avtalt på forhånd, og besøkstiden er inntil en time. Maksimalt to personer kan komme på besøk samtidig. Dette for å overholde kravet om minst en meters avstand. Du må være helt frisk for å komme på besøk.

Før besøket

 • Vi gjennomgår smittevernsrutinene med deg.
 • Vi fører besøkslogg og du må fylle ut eget skjema.
 • Du må vaske eller sprite hendene dine.
 • Du blir fulgt direkte til beboerrom og skal ikke oppholde deg i fellesarealer.

Under besøket 

 • Besøkene foregår på beboerrommet (eller i eget besøksrom dersom beboer ikke har enerom).
 • Du bør unngå klemming.
 • Beboer kan ta imot gaver og blomster, men sørg for god håndhygiene
 • Du kan ha med mat. Engangsutstyr benyttes og kastes på rommet etter bruk.
 • Sørg for god håndhygiene før servering og spising

Etter besøket

 • Beboer vasker/spriter hendene når besøket forlater rommet.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet rengjøres eller desinfiseres.
   

Er du i karantene eller har luftveissymptom? 

Da kan du som hovedregel ikke komme på besøk, men vi gjør inntak dersom beboer er kritisk syk eller er i livets sluttfase. Da gjelder egne rutiner. 

Besøk i omsorgsboliger og bofellesskap

Ønsker du å besøke noen som bor i omsorgsbolig, bokollektiv eller bofellesskap? Da må du ta kontakt med beboeren selv, pårørende eller verge. Det er de som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Husk at kronisk syke og eldre over 65 år er i risikogrupper, og at de må være ekstra forsiktige.


Råd til deg som skal besøke hjemmeboende i risikogrupper

 • Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand og hold hendene rene
 • Ikke gå på besøk til noen risikogrupper hvis du er forkjølet, har feber eller er tungpustet
 • Hjelp til med innkjøp av matvarer- og sett gjerne poser utenfor døren
   

Les mer om informasjon og råd til risikogrupper og pårørende på fhi.no

Se Helsedirektoratets råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering