Etterlyser helsepersonell

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi i Gjemnes kommune at du registrerer deg her. 

I første omgang ønker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Registrer deg her