Karantene og isolasjon

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene
(isolering) etter reiser utenfor Norden

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og
omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd,
vedtak om
1) at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) i
14 dager etter ankomst
2) at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet. Isoleringen varer i minst 7
dager etter symptomfrihet.

Restriksjonene omfatter også reisende til Norge via nordiske land, etter opphold utenfor
Norden.
Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så
langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtaket. Dette omfatter også
personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 27. februar 2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

 

Hvem skal holde seg hjemme?

​Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Du har vært på reise utenfor Norden. Anbefalingen her har tilbakevirkende kraft, og gjelder fra torsdag 27. februar.
 • Du har kommet reisende til Gjemnes kommune fra sør for Dovre. Dette har tilbakevirkende kraft, og gjelder fra tirsdag 10. mars. (Unntak for samfunnskritisk nøkkelpersonell).

Hva betyr det å være hjemme?

 • ​Hjemmeisolering: Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege.
 • Hjemmekarantene: Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.

Hjemmekarantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Jeg er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering. Hva gjør jeg og de jeg bor sammen med nå?