Koronatesting

Gjemnes kommune følger Helsedirektoratet sine retningslinjer for hvem som skal testes for koronavirus. Det er:

  • Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med behov for innleggelse (symptomene er feber, hoste, og/eller kortpustethet)
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt luftveisinfeksjon
  • Personer med akutt luftveisinfeksjon og som har vært i nærkontakt med smittet person
  • Spesielt sårbare grupper vurderes (selv ved milde symptomer)

Er du i en disse gruppene, skal du ringe fastlegen som vurderer behovet og bestiller time til deg dersom du bør testes. Gjemnes legekontor kan kontaktes på 71 29 11 80.

 For å unngå overbelastning på fastlegekontorene, bør du merke deg følgende:

  • Er du satt i hjemmekarantene og ikke har symptomer, skal du ikke testes.
  • Har du spørsmål om korona, og er uten symptomer? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
  • Er du alvorlig syk og trenger øyeblikkelig hjelp på kveld/helg?
  • Ring legevakt 116 117
  • Står liv og helse i fare? Ring 113