Meld deg som frivillig

Gjemnes kommune ønsker frivillige som kan kontaktes dersom vi kommer i en situasjon der vi trenger din hjelp.

Dersom du har helsefaglig utdannelse eller erfaring og ikke jobber i Gjemnes kommune i dag, er det fint om du oppgir dette. I første omgang trenger vi bare en oversikt over tilgjengelig frivillige og helsepersonell i kommunen.

Vi tar direkte kontakt med deg dersom vi kommer i en situasjon der vi har behov for din hjelp.

For å registrere deg:
Send epost til else.brit.gaupset@gjemnes.kommune.no 
eller kontakt Else Brit Gaupset på telefon 986 53 789