Koronaviruset: Når skal du kontakte lege?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og 

 • har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene, eller

 • har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 • Nærkontakt defineres som:
  - bodd i samme husstand
  - pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr
  - oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly
  - har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

Generelle råd:

 • Det er alltid viktig med god forebygging av smitte! For å hindre smitte bør du unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Hold minst èn meters avstand til personer med luftveisinfeksjoner, og nys/host i et papirtørkle som kastes etterpå
 • God håndhygiene, både hos friske og syke, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. 
 • Heng opp plakater med smittevernråd der hvor folk ferdes! Du finner dem på Helsedirektoratets nettsider.

Alle råd og fakta om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.
 

Til deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Gjemnes kommune som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus skal være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Dette er i tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 
Du har rett til sykemelding. Det gjelder også dersom legen din ikke vet sikkert om du er smittebærer. Les mer sykemeldinger i forbindelse med koronavirus på nav.no

Hensikten med sykemeldingen er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.