Regler for ansatte i kommunen

Gjemnes kommune følger regjeringen og FHI sine råd og har følgende regler for sine ansatte (oppdatert 16.4.2021):

  • Hjemmekontor skal brukes når dette er mulig
  • Alle møter som kan gjennomføres på Skype/Teams eller video skal gjøres på denne måten
  • Alle bør begrense sosial kontakt, hold 1 meter avstand til andre, bortsett fra de du bor med.
  • Se FHI sine oppdaterte regler for karantene når du har vært i utlandet.
  • Du bør ikke dra til utlandet i egen ferie. Unntaket er dersom du oppholder deg i Gjemnes i minst 10 dager før første arbeidsdag.
  • Ansatte må påregne endringer i sine arbeidsoppgaver.

Reglene gjelder for alle ansatte i kommunen. Innbyggere anbefales å følge samme retningslinjer. Karanteneregler og regel om hjemmekontor gjelder for alle, inkludert tilreisende.

 

Kommunale vedtak og anbefalinger til Gjemnes kommunes innbyggere

Nasjonale tiltak og anbefalinger

 

Gjør avtale med saksbehandler før du besøker kommunehuset

Gjemnes kommune ønsker at besøkende på kommunehuset gjør avtale før oppmøte på kommunehuset. 

Det er for tiden færre saksbehandlere på kommunehuset til enhver tid og vi vil begrense trafikken på kommunehuset som et tiltak for å hindre smittespredning av covid-19.

Kontaktinformasjon

Svein Arild Eikemo
Assisterende rådmann
E-post
Mobil 911 68 683