Regler for ansatte, innbyggere og reisende i kommunen

I samråd med kommunelegen har Gjemnes kommune laget følgende regler for sine ansatte:

  • Alle møter som kan gjennomføres på Skype/Teams eller video gjøres på denne måten.
  • Du skal ikke reise på kurs og seminar.
  • Har du vært i utlandet, så skal du ha karantene i 14 dager.
  • Alle arrangement i regi av Gjemnes kommune avlyses.
  • Møtevirksomhet med mer enn deltakere tilstede avlyses. Dette gjelder også politiske møter.
  • Det er forbud mot å delta på kultur- og idrettsarrangement.
  • Du bør ikke dra til utlandet i egen ferie. Unntaket er dersom du oppholder deg i Gjemnes i minst 14 dager før første arbeidsdag.
  • Hjemmekontor avtales med nærmeste leder.
  • Ansatte må påregne endringer i sine arbeidsoppgaver.


De gjelder for alle ansatte i kommunen. Innbyggere anbefales å følge samme retningslinjer. Karantenregler gjelder for alle, inkludert tilreisende.

 

Oppfordring om at eiere av fritidseiendom i Gjemnes kommune ikke drar på hytta

Det er innført forbud om å oppholde seg på fritidseiendom/hytte

 

Gjør avtale med saksbehandler før du besøker kommunehuset

Gjemnes kommune ønsker at besøkende på kommunehuset gjør avtale før oppmøte på kommunehuset. 

Det er for tiden færre saksbehandlere på kommunehuset til enhver tid og vi vil begrense trafikken på kommunehuset som et tiltak for å hindre smittespredning av koronavirus.