Kulturskolen i Gjemnes og Nesset

Kulturskolen i Gjemnes og Nesset er et interkommunalt samarbeid og Gjemnes er vertskommune.

Les mer om kulturskolen her

Kulturskolen i Gjemnes og Nesset er en opplæringsarena og favner et bredt omfang av kulturfag. Et viktig prinsipp for oss er at vi skal møte kommunens befolkning der de er. Derfor har vi i dag en desentralisert skole hvor undervisningen tilbys flere plasser både i Gjemnes og Nesset.

Kulturskolens visjon er: En arena for læring og opplevelse.

Kontaktinformasjon

Edvin Eriksen
Kulturskolerektor
E-post
Mobil 970 36 600

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra