Kulturskole fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 blir kulturskoletilbudet i Gjemnes driftet av Molde kulturskole, og det er Molde kommune som fakturerer

Bilde fra kulturskolen Kulturskolen

Molde kulturskole - kulturskole for alle. Vi har et bredt tilbud innen dans, kunst, musikk, skriving og teater Visjonen er "Kulturskole for alle", med mål om god inkludering, gode fellesskap og god undervisning for den enkelte. 

 

Derfor: 


 

·       har vi et bredt tilbud innen dans, kunst, musikk, skriving og teater 

·       er tilbudene innrettet for målgruppen 0 - 100 år 

·       har vi friplasser for lavinntektsfamilier 

·       er det god rabattordning for familier som ønsker flere barn med 

·       skreddersyr vi tilbud med musikkterapeuter 

Hovedsøknadsfristen er 15. mars. Denne er viktig å bruke for å ha best mulig sjanse til å få plass der du ønsker. Men vi tar imot søknader gjennom hele året, og gir plass der det er ledig.  

For opplysninger om kulturskoletilbudet i Gjemnes og søke elevplass, se hjemmesiden til Molde kulturskole www.moldekulturskole.no  

Bilde av aktiviteter på kulturskolen Kulturskolen

Artikkelliste