Kulturskole fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 blir kulturskoletilbudet i Gjemnes driftet av Molde kulturskole.

Kulturskolens elever vil ikke merke dette i praksis men det blir Molde kommune som fakturerer. Det blir ikke endringer i prisnivået for våren 2020. For opplysninger om kulturskoletilbudet i Gjemnes se hjemmesiden til Molde kulturskole www.moldekulturskole.no 

Søknadsfrist for skoleåret 2020/21 blir 15.mars 2020

Kontaktinformasjon

Hilde Witzøe
Koordinator
E-post

Adresse

Fritjof Nansens gate 7
6413 Molde