Tur og friluftsliv

Gjemnes kommune er ein relativt stor kommune med svært mykje areal som eignar seg til friluftsaktivitetar både på sjøen, i fjæra, i nærmiljøet og i skog og fjell

Det er dei seinare åra gjort eit omfattande arbeid med merking og registrering av turar i kommunen. Desse er registrert  på Morotur.no

For informasjon om jakt og fiske, sjå Jeger og fisk sine heimesider

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00