Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding: 1. oktober

Landbruksdepartementet har vedtatt endring i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 den 26. august 2018.

Endringen trer i kraft 2. oktober 2018.

Endringen medfører at kommunen IKKE kan gi dispensasjon til å spre husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1. oktober.

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 94 87 95 09