Herredsagronom Bernhard Inderggard og hustrus legat til landbrukets fremme

Det kan nå søkes om midler fra Herredsagronom Bernhard Inderggard og hustrus legat til landbrukets fremme.

Søknad sendes til gjemnes kommune innen 15.11.2020 

Legatet skal være til hagebrukets, skogbrukets, husdyrbrukets og smånæringenes fremme. Legatets avkastning skal fortrinnsvis gå til personer bosatt i Gjemnes kommune som har gjort en særlig innsats for jordbrukets fremme. Bondelag og bondekvinnelag i Gjemnes kommune kan også komme under betraktning ved utdeling fra legatet.

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 948 79 509

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra