Salgstider for øl i dagligvarebutikker

Det er tillatt å selge øl i tidsrommet kl. 09.00 - 20.00 på hverdager og kl. 09.00 - 18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Vedtatte salgstider for øl i Gjemnes er kl. 09.00 - 20.00 på hverdager og kl. 09.00 - 18.00 på lørdager og dager før helligdager. Virksomheter med salgsbevilling for øl/rusbrus kan ikke selge øl/rusbrus utover disse tidene, selv om butikkens åpningstider er lenger.

For nærmere informasjon se alkohovloven

Salgsteder i Gjemnes kommuner:

Følgende butikker har for tiden bevilling for salg av øl (bevillingshaver i parentes):

- Coop Marked Batnfjordsøra 

- Bunnpris Batnfjord (Åndal Lavpris AS)

- Joker Torvikbukt (Magnhild Skavnes AS)

- Bunnpris Angvik