Skjenketider i Gjemnes kommune

Vedtatte skjenketider i Gjemnes kommune

Øl/rusbrus og vin:

Skjenking av alkoholholdig drikk med inntil 22 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 10.00 til kl. 02.30 

Brennevin:

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.30.  

Skjenking kan bare skje innenfor denne tidsrammen.

 

 

Skjenkesteder i Gjemnes:

- Hjorten Batnfjord 

- Angvik Hotelldrift AS

Les mer om skjenketider i vår Rusmiddelpolitiske Handlingsplan 2016 -2020 (PDF, 737 kB)

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen må avsluttes senest en halv time før stedet skal stenge. Det kan aldri skjenkes alkoholholdig drikk lengre enn til kl 02.30.