Fugleinfluensa i Norge høsten 2020

Dette er høyrisikoområdene for fugleinfluensa:

 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Viken
 • Oslo
 • Innlandet

NB! området kan bli utvidet på kort varsel dersom situasjonen endrer seg.

Meld fra til mattilsynet på telefon 22 40 00 00om døde eller syke fugler av disse artene:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråke og ravn)

Har du hobbyfjørfe i risikoområde må du Registrere hobbyfjørfe hos Mattilsynet (PDF, 163 kB)

Les mer om dette på mattilsynets hjemmeside: Informasjon til jegere og Fugleinfluensa i Norge høsten 2020