Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på cirka 30 timer, og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Målgruppe

Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

Kriterier/vilkår

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. For å jakte storvilt kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt.

Hvor kan du ta jegerprøvekurset?

I Gjemnes avholder Gjemnes jeger- og fiskerforbund jegerprøvekurs, samt Høgtun for sine elever.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Hvis du deltar på jegerprøvekurs avtaler arrangøren (eksempelvis NJFF) en eksamensdato med kommunen, og du vil få beskjed om når eksamen blir arrangert på kurset. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene.

Dersom du tidligere har tatt jegerprøvekurs mens du har vært bosatt i en annen kommune og vil ta eksamen i Gjemnes tar du kontakt med kommunen direkte. Du må da be kursarrangøren der du gikk jegerprøvekurset om bekreftelse på at du har fullført dette.

Dersom du består eksamen vil du få jegerbeviset i posten fra Jegerregistret. Hvis du ikke består eksamen og vil ta prøven på nytt kontakter du enten kommunen eller kursarrangøren for å avtale en dato for ny eksamen. Du må betale eksamensavgift for hvert forsøk.

Eksempeleksamen finner du her: www.jegerproveeksamen.no

 

 

 

Kontaktinformasjon

Heidi Jordahl
Rådgiver natur- og viltforvaltning
E-post
Mobil 948 52 854