Fakturering av kommunale avgifter, inkasso

Økonomiavdelingen sender ut krav på kommunale avgifter og eiendomsskatt to ganger i året, med forfall 20. april og 20. oktober.

Lurer du på hvordan avgiftene er beregnet, eller har innvendinger mot noen av gebyrene, må du ta kontakt med servicekontoret.

Kontaktinformasjon

Gjemnes kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00