Fakturering av kommunale avgifter, inkasso

Økonomiavdelingen sender ut krav på kommunale avgifter og eiendomsskatt 4 ganger i året, med forfall 20/4, 20/06, 20/09 og 20/12.

Eventuelle spørsmål om utskrivning av eiendomsskatten kan rettes til Gjemnes kommune,

v/ Eiendomsskattekontoret, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, tlf. 71 29 11 11, eller på mail: post@gjemnes.kommune.no.

 

Dine fakturaer fra kommunen

Kontaktinformasjon

Gjemnes kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon +47 71 29 11 11

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00