Gjemneshallen

Gjemneshallen 2022 - Trening kommunale lag
Gjemneshallen 2022
Trening kommunale lag
1/1 hall inkl. 2 gard pr. time 330
2/3 hall inkl. 2 gard pr. time 200
1/3 hall inkl. 2 gard pr. time 165
Klatrevegg pr. time 250
Miljørom lag/org til møter o.l. 0
Kjøkken inkl. utstyr pr gang/dag 340
1 gard + dusj pr. time 100
Skytebanen Denne disponeres av Reinsfjell skytterlag og Batnfjord skytterlag, ved ønske om leie kontaktes disse.
Gjemneshallen 2022 - Kampar/stemner
Kampar/stemner 2022
1/1 hall + 2 gard/dusj 1. time 350
påfølgjande timar 200
Gjemneshallen 2022 - Større arrangement/konferansar/konsertar o.l.
Større arrangement/konferansar/konsertar o.l. 2022
1/1 hall pr. dag 3.000
1/1 hall + miljørom og kjøkken pr. døgn 4.000
Gjemneshallen 2022 - Offentlege dansearr.
Offentlege dansearr. 2022
Inkl. kjøkken og 2 gard (kommunen held billettar) 15% av bto. bill. inntekter, min. 6.000, max. 12.000
Gjemneshallen 2022 - Miljørom
Miljørom 2022
Miljørom til inntektsbringande arr. pr dag 1.600
Miljørom til faste inntektsbringande arr. pr. dag 1.400
Miljørom til private arr. pr. dag 1.400
Miljørommet til inntektsgivende arr. pr. time 280
Miljørommet til arrangement pr. time 250
Gjemneshallen 2022 - Utleige til utanbygds lag o.l.
Utleige til utanbygds lag o.l. 2022
1/1 hall inkl. 2 gard pr. time 350
2/3 hall inkl. 2 gard pr. time 300
1/3 hall inkl. 2 gard pr. time 250
Skytebane Denne disponeres av Reinsfjell skytterlag og Batnfjord skytterlag, ved ønske om leie ta kontakt med disse.
Miljørom pr. dag (inkl. kjøkken) 2.200
Klatrevegg pr. time 280
Gjemneshallen 2022 - Større arr./konsertar o.l.
Større arr./konsertar o.l. 2022
1/1 hall pr. døgn 6.600/g

Kontaktinformasjon

Siri Ask Fredriksen
Kulturleder
E-post
Mobil 419 00 996