Gjemneshallen

Gjemneshallen 2020 - Trening kommunale lag
Gjemneshallen 2020
Trening kommunale lag
1/1 hall inkl. 2 gard 290/t
2/3 hall inkl. 2 gard 185/t
1/3 hall inkl. 2 gard 150/t
Klatrevegg 230/t
Styrketreningsrom
Miljørom lag/org til møter o.l. 0
Kjøkken inkl. utstyr 340/g
1 gard + dusj 100/g
Skytebanen -
Gjemneshallen 2020 - Kampar/stemner
Kampar/stemner 2020
1/1 hall + 2 gard/dusj 1. time 320/t
påfølgjande timar 190/t
Gjemneshallen 2020 - Større arrangement/konferansar/konsertar o.l.
Større arrangement/konferansar/konsertar o.l. 2020
1/1 hall pr. dag 3.000/d
1/1 hall + miljørom og kjøkken pr. døgn 4.000/d
Gjemneshallen 2020 - Offentlege dansearr.
Offentlege dansearr. 2020
Inkl. kjøkken og 2 gard (kommunen held billettar) 15% av bto. bill. inntekter, min. 6.000, max. 12.000
Gjemneshallen 2020 - Miljørom
Miljørom 2020
Miljørom til inntektsbringande arr. (pr dag/gang) 1.600/g
Miljørom til faste inntektsbringande arr. (pr. gang) 1.400/g
Miljørom til private arr. 1.400/g
Gjemneshallen 2020 - Utleige til utanbygds lag o.l.
Utleige til utanbygds lag o.l. 2020
1/1 hall inkl. 2 gard 340/t
2/3 hall inkl. 2 gard 280/t
1/3 hall inkl. 2 gard 230/t
Skytebane 230/t
Miljørom pr. dag (inkl. kjøkken) 2.200/d
Klatrevegg 260/t
Gjemneshallen 2020 - Større arr./konsertar o.l.
Større arr./konsertar o.l. 2020
1/1 hall pr. døgn 6.200/g