Samfunnshuset

Batnfjord samfunnshus 2022 - Utleige til trening for kom.lag
Utleige til trening for kom.lag 2022
Sal inkl. 2 gard/dusj pr. time 220
1 gard inkl. dusj pr. time 100
Batnfjord samfunnshus 2022 - Utleige til trening for lag utanom kommunen
Utleige til trening for lag utanom kommunen 2022
Sal inkl. 2 gard/dusj pr. time 340
1 gard inkl. dusj pr. time 200
Batnfjord samfunnshus 2022 - Utleige til dansearr.
Utleige til dansearr. 2022
Inkl. sal og kjøkken 15% av bto. bill. inntekter, min. 3.000, max. 5.500
Batnfjord samfunnshus 2022 - Utleige til anna inntektsbringande arr.
Utleige til anna inntektsbringande arr. 2022
Bingo, basarar o.l. pr. dag 1.650
Gymsal til inntektsgivende arr. pr. dag 2.500
Gymsal til inntektsgivende arr. pr. time 400
Kjøkken pr. gang 375
Kulturstuå pr. dag 1.150
Kulturstuå pr. time 280
Øvingsrom for band pr. deltaker pr. semester 300
Gymsal til private arr. pr. dag 2000
Gymsal til private arr. pr. time 350
Batnfjord samfunnshus 2022 - Svømmehallen
Svømmehallen 2022
Vaksne 70
Barn 30
Rabatt ved kjøp av klippekort 33 %
Leige av svømmehallen utanom vanleg opningstider pr. time 570
Rabatt for fast leige av svømmehallen 33 %

Kontaktinformasjon

Siri Ask Fredriksen
Kulturleder
E-post
Mobil 419 00 996