Samfunnshuset

Batnfjord samfunnshus 2021 - Utleige til trening for kom.lag
Utleige til trening for kom.lag 2021
Sal inkl. 2 gard/dusj 220/t
1 gard inkl. dusj 100/g
Batnfjord samfunnshus 2021 - Utleige til trening for lag utanom kommunen
Utleige til trening for lag utanom kommunen 2021
Sal inkl. 2 gard/dusj 340/t
1 gard inkl. dusj 200/g
Batnfjord samfunnshus 2021 - Utleige til dansearr.
Utleige til dansearr. 2021
Inkl. sal og kjøkken 15% av bto. bill. inntekter, min. 3.000, max. 5.500
Batnfjord samfunnshus 2021 - Utleige til anna inntektsbringande arr.
Utleige til anna inntektsbringande arr. 2021
Bingo, basarar o.l. 1.650/g
Gymsal. (pr. dag) 2.500/g
Kjøkken 375/g
Sal til private arr. + ikkje inntektsbringande arr. 2.000/g
Kulturstuå   1.150/g
Øvingsrom for band 300/semester/deltakar
Batnfjord samfunnshus 2021 - Svømmehallen
Svømmehallen 2021
Vaksne inkl. badstue  70/t
Barn inkl. badstue 30/t
Rabatt ved kjøp av klippekort 33 %
Leige av svømmehallen utanom vanleg opningstider 570/t
Rabatt for fast leige av svømmehallen 33 %