Samfunnshuset

Batnfjord samfunnshus 2020 - Utleige til trening for kom.lag
Utleige til trening for kom.lag 2020
Sal inkl. 2 gard/dusj 200/t
1 gard inkl. dusj 100/g
Batnfjord samfunnshus 2020 - Utleige til trening for lag utanom kommunen
Utleige til trening for lag utanom kommunen 2020
Sal inkl. 2 gard/dusj 320/t
1 gard inkl. dusj 180/g
Batnfjord samfunnshus 2020 - Utleige til dansearr.
Utleige til dansearr. 2020
Inkl. sal og kjøkken 15% av bto. bill. inntekter, min. 3.000, max. 5.500
Batnfjord samfunnshus 2020 - Utleige til anna inntektsbringande arr.
Utleige til anna inntektsbringande arr. 2020
Bingo, basarar o.l. 1.500/g
Gymsal. (pr. dag) 2.300/g
Kjøkken 360/g
Sal til private arr. + ikkje inntektsbringande arr. 1.800/g
Kulturstuå   1.000/g
Øvingsrom for band 300/semester/deltakar
Batnfjord samfunnshus 2020 - Svømmehallen
Svømmehallen 2020
Vaksne inkl. badstue  70/t
Barn inkl. badstue 30/t
Rabatt ved kjøp av klippekort 33 %
Leige av svømmehallen utanom vanleg opningstider 570/t
Rabatt for fast leige av svømmehallen 33 %