Det er avdekket mangler ved brannegenskapene til royalimpregnert trekledning. Tester viser at produktet ikke ivaretar minimumskravene til brannsikkerhet i teknisk forskrift. Dette får betydning for hvordan kommunen behandler søknader om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i disse tilfellene.