Gebyrregulativ 2021 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Kontaktinformasjon

Eli Grete Moen
Konsulent oppmåling
E-post
Mobil 922 54 354

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra