Kommunedelplan for sjøområder

Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 29.05.18, sak 23/18, kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.

Kommunedelplan for Sjøområder
Tittel Publisert Type
Sjområdeplana_bestemmelser

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjområdeplana_bestemmelser.pdf
Sjøområdeplana_kart

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjøområdeplana_kart.pdf
Sjøområdeplana_kart_nordmøre

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjøområdeplana_kart_nordmøre.pdf
Vedtak sjøområdeplan

30.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak sjøområdeplan.pdf