Folkehelseoversikt

Folkehelseoversikten er en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i Gjemnes, samt faktorer som kan påvirke helsetilstanden. 

Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringer i kommunen og vurdere årsaksforhold og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer.

Denne oversikten gir en status over positive og negative faktorer i Gjemnes kommune anno 2019.

Folkehelseoversikt
Tittel Publisert Type
Folkehelseoversikt 2019 v2

Utgave 2 2019

20.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Folkehelseoversikt 2019 - endelig utgave 2.pdf