Må du søke? (Hvordan søke)

Aller først må du finne ut om arbeidet du ønsker å utføre krever at du søker om tillatelse. Er du i tvil, bør du kontakte oss på kommunehuset. 


For å sjekke om det du planlegger er unntatt søknadsplikt kan du bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser.

Direktoratet har også en veileder som omhandler hvor stort du kan bygge som heter Hvor stort kan du kan bygge? 

På lovdata kan du finne en oversikt over hva som ikke krever søknad om tillatelse før man starter arbeidet

Arbeid som ikke krever tillatelse

Legg merke til at arbeid som er unntatt fra søknad må være i samsvar med plan- og bygningsloven og bestemmelser gitt i medhold av den, bla. arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan). Informasjon om gjeldende regelverk får du av oss på kommunehuset.
Når du har oppført noe som ikke krever tillatelse skal du informere kommunen om tiltakets plassering og størrelse, slik at kart- og matrikkeldata blir oppdatert. 

Arbeid som krever tillatelse

Hvis du må søke finner du mer informasjon hos byggsøk. Der kan du også levere søknaden elektronisk.

Hvis du vil levere på papir kan du kan laste ned og skrive ut byggesaksblanketter. Fyll de ut og send inn til kommunen. Adressen står på høyre side.

Situasjonskart og reguleringsplan/bestemmelser

Det kreves situasjonskart i de fleste saker, og inneholder bl.a. naboliste. Planer og kart finner du på kartsidene våre. Eller du kan kontakte oss på kommunehuset og få de der.

Kontaktinformasjon

Vigdis Grefstad
Avdelingsleder areal og drift
E-post
Mobil 922 98 400

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra