Renovasjon i Gjemnes kommune

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall fra private husholdninger. Dette er avfall fra private husholdninger, bl.a. større avfall som inventar.

Stativ og lignende setter opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall må ikke blandes i vanlig husholdningsavfall men leveres på miljøstasjonen. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer avfall.

Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Samarbeidspartner er RIR (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonselskap) som står for innsamling av husholdningsavfall og drift av miljøstasjonen på Batnfjordsøra.

Du kan finne mer informasjon på RIR sin hjemmeside: www.rir.no

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra