Kontaktinformasjon

RIR
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap
E-post
Telefon 71 21 34 50

Adresse

Besøksadresse:
RIR
Årøsætervegen 58
6422 Molde