Gebyr vann, avløp og slam

 
Årlig vannmålerleie 2023
Vannmåling Pris inkl mva
Per måler 200
Avlesningsgebyr per gang per vannmåler (Faktureres når kommunen må lese av vannmålere) 1500
Avstengning /påsetting av vannmåler per gang per eiendom 2000
Enhetspris ved bruk av vannmåler:
Enhet Pris
Vann 23,90 kr/m3 inkl. mva
Avløp 8,71 kr/m3 inkl. mva
Gebyr satser 2023 Vann og avløp
Årlig abonnements gebyr Enhet/Antall Vann 2023 inkl MVA Vann 2022 inkl MVA Avløp 2023 inkl MVA Avløp 2022 inkl MVA
Bolig- og fritidseiendom   Per boenhet   3704 3363 1763 1621
 Sameige m/felles vassmålar med både bu- og brukseiningar  Per bruksenhet  3704 3363 1763 1621
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom:             
Kategori 1 (0-300) m3  1 3704 3363 1763 1621
Kategori 2 (301-1000) m3  3 11112 10089 5289 4863
Kategori 3 (1001-3.000) m3  6 22224 20178 10578 9726
Kategori 4 (3.001-6.000) m3  12 44448 40356 21156 19452
Kategori 5 (6.001-20.000) m3  24 88896 80712 42312 38904
Kategori 6 (20.001-50.000) m3  50 185200 168150 88150 81050

 

Priser Slam 2023
Prisliste SLAM - RIR Gjemnes kommune Gjemnes kommune
Oppdrag Antall Eks mva 2023 inkl mva 2023 Inkl mva 2022
Slam ord. inntil 4,5 m3 536 1890 1645 1523
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 55 428 519 481
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 7 428 519 481
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 3 582
Slam kommunal fellestank, over 50m3 6 582-1163
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 1890 2304 2133
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 428 519 481
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 28 2546 3245 3005
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 428 519 481
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 4653 5971 5529
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 799 1178 1091
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 1092 1533 1419
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 6545 8115 7514
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 946 1173 1086
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1382 1715 1588
Tank ikke påvist/bomtur 1309 2056 1904

Tilknytning vann og avløp - abonnent engangsgebyr
Gebyr vann og avløp Abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - vann 19 500,- kr/abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - avløp 16 900,- kr/abonnent