Gebyr vann, avløp og slam

Her finner du gebyroversikt for vann, avløp og slam. Klikk på aktuell lenke nedenfor.

Det kan være noe tid fra nye satser er vedtatt til siden blir oppdatert.

 
Årlig vannmålerleie
Vannmåling Pris
T.o.m. 25 mm kr. 410,- inkl. mva
26 - 50 mm kr. 547,- inkl. mva
Avlesningsgebyr pr avlesning kr.233,- inkl. mva
Enhetspris ved bruk av vannmåler:
Enhetspris ved bruk av vannmåler:
Enhet Pris
Vann 22,01 kr/m3 inkl. mva
Avløp 8,36 kr/m3 inkl. mva
Vann årsgebyr inkl mva
Vann årsgebyr inkl mva
Kategori Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 2272 2692 4964
Bolig 101 - 300 4152 5726 9878
Bolig 301 - 500 8283 11926 20209
Bolig 501- 1000 11415 16435 27850
Hytter/Fritidsb. 3375 1728 5003
Næring 101 - 300 5609 8076 13685
Næring 301 - 500 8270 11902 20172
Næring 501 - 1000 10643 14182 24825
Næring 1001 -1500 17602 25334 42936
Næring 1501 - 2000 24643 35469 60112
Næring 2000 - 5000 50274 69951 120225

 

Avløp - årsgebyr inkl mva
Avløp - årsgebyr inkl mva
Kategori Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 848 1064 1912
Bolig 101 - 300 1390 2174 3564
Bolig 301 - 500 2580 4039 6619
Bolig 501- 1000 4910 7681 12591
Hytter/Fritidsb. 676 959 1635
Næring 101 - 300 4031 6303 10334
Næring 301 - 500 4507 6915 11422
Næring 501 - 1000 4910 7680 12590
Næring 1001 -1500 8828 13808 22636
Næring 1501 - 2000 11507 16531 28038
Næring 2000 - 5000 20341 31817 52158

 

Priser Slam
Priser Slam
Prisliste SLAM 2019 RIR - Gjemnes kommune Gjemnes kommune
Årsgebyr
Oppdrag Antall Eks mva 2019 Eks mva 2019 inkl mva 2019
Slam ord. inntil 4,5 m3 , tømming 2.hvert år 578 1582,6 1237 1547
Slam ord. inntil 4,5 m3, tømming 4.hvert år 79 1582,6 1237 773
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 358,4 354 443
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 358,4 354 443
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 487,2 453
Slam kmmunal fellestank, over 50m3 487-974 463-927
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 1582,6 1566 1957
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 358,4 354 443
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 25 2206 2208 2760
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 358 354 443
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 3895,4 4062 5078
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 668,6 802 1002
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 913,9 1042 1303
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 5477,9 5520 6900
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 791,8 798 997
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1157 1166 1457
Tank ikke påvist/bomtur 1096,5 1119 1399

Gebyr vann og avløp - abonnent
Gebyr vann og avløp Abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - vann 19 500,- kr/abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - avløp 16 900,- kr/abonnent