Valg 2021

Det er i år Stortingsvalg i Norge. Da skal det velges 169 representanter til de neste 4 årene i Stortinget, som er Norges lovgivende, bevilgende og kontrollerende forsamling. Det er 19 valgdisktrikt, og Møre og Romsdal en ett av de og skal velge 8 mandater til Stortinget.

Valgstyret i Gjemnes kommune skal gjennomføre valget for innbyggere i Gjemnes på valgdagen  og ta i mot forhåndsstemmer til hele landet i forhåndstemmingsperioden.

Valg-brosjyre fra Valgdirektoratet

Her kan du finne svar på spørsmål om valggjennomføring i Gjemnes kommune:

Når er stortingsvalget?

Selve valgdagen er 13.september 2021 her i Gjemnes kommune.

Du kan tidligstemme i perioden 1.juli til 9.august. Se eget punkt.

Du kan forhåndsstemme i perioden 10.august til 10.september.

Manntall

Manntallet er en liste over alle personer i som har stemmerett ved valg i Norge. Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom du registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Dersom du registrer flytting før 30. juni i valgåret vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune.

Manntallet er med på å sikre korrekt valg

Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Når du har lagt stemmeseddelen i urnen blir du krysset av i manntallet av stemmemottakeren. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Hva om jeg bor i utlandet?

Som bosatt i utlandet er du som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg er manntallsført, og i hvilken kommune?

Alle kommuner i Norge er pålagt å skrive ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Utleggingsmanntallet blir gjort offentlig tilgjengelig i kommunen i løpet av juni i valgåret. Det er verdt å merke seg at kommunene ikke har lov til å publisere utleggingsmanntallet for sin kommune digitalt på nett. Den skal kun tilgjengeliggjøres for velgerne. Manntallet er imidlertid delt mellom forbokstaven i etternavnet ditt, så det vil ikke ta lang tid å finne frem til hvor du står i manntallet.

Valgkort

Alle stemmeberettigede personer i Norge får tilsendt valgkort. Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt ditt valgkort digitalt.

Valgkortet inneholder informasjone om deg og det kommende valget. Å motta valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett og er innført i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert. På valgkortet vil det også stå hvor du kan stemme på valgdagen

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen i registeret de siste 18 månendene, kommer itl å få tilsendt valgkortet på papir som tidligere.

Valgkortet erstatter ikke legitimasjon, og du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det kan gå raskere å stemme ved å ha med valgkortet, men du får også stemt uten å ha valgkort.

Tidligstemming

Hvis du ikke har mulighet til å forhåndstemme, eller stemme på valgdagen, fordi du skal reise bort til utlandet eller liknende kan du tidligstemme.

Tidligstemmeperioden er 1.juli til 9.august. 

Du må da ta kontakt med kommunen og gi beskjed om at du vil tidligstemme så vil du få mulighet til det.

Bestille time for tidligstemming for stortingsvalget 2021

Felt merket med * må fylles ut

 

Forhåndstemme

Forhåndsstemmegivningen blir gjennomført på Batnfjordsøra fra den 10. august til og med 10. september 2021. De tre første ukene, uke 32,33 og 34 ( 10.augus til 27.august) vil forhåndstemmested være Kommunehuset, det vil være åpent for forhåndsstemming mandag til fredag fra kl. 10:00 – kl. 14:00.
På torsdager vil det være åpnet frem til kl.18:00.

De to siste ukene, uke 35 og 36 (30.august til 10.september) vil Kulturstua være forhåndstemmested det vil være åpent alle hverdager for forhåndsstemming fra kl.10:00 til kl.18:00.

Det er bare å møte opp ved forhåndsstemmested og husk å ta med legitimasjon.

Det blir også lagt til rette for tidligstemmegivning fra 1. juli – 9.august 2021 på kommunehuset, se Tidligstemming i menyen

Stemme hjemme

De som ikke kan komme seg til ordinære forhåndstemmesteder på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som i følge covid-19 kan søke om å stemme hjemme,. Du må oppgi grunn til hvorfor du vil stemme hjemme når du tar kontakt med kommunen. Du kan søke muntlig via telefon eller via epost. Du kan også fylle ut webskjema under her.

Søknadsfrist er fredag 10.september kl 10.00

Da vil valgmedarbeidere komme hjem til deg med nødvendig utstyr og ta i mot  din stemme til stortingsvalget. 

Søke om å stemme hjemme

Felt merket med * må fylles ut

 

Valglokale på valgdagen

Valgdagen for stortingsvalget 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021.
Stemmelokaler er:

Gymsalen på Angvik skule for Indre Krets
Adresse: Angvikvegen 53, 6636 Angvik


Gymsalen på Samfunnshuset på Batnfjorden for Midtre og Ytre krets.
Adresse: Skulvegen 1, 6631 Batnfjordsøra

Åpningstider i alle stemmelokalene fra kl. 12.00 – 20.00. Husk å ta med legitimasjon!

Så lenge du er manntallsført i Gjemnes kommune kan du benytte det stemmelokalet du vil av de 2 som står over.

Jeg er i isolasjon eller har påvist Korona, hvordan kan jeg stemme?

Det er kun velgere som har fått isolasjonsplikt/karantene på grunn av covid19 som kan søke om å stemme der de er. Søknadfrist mandag 13.september kl 10.00. 

Da vil kommunen kontakte deg og avtale tid og sted for å stemme, vi kommer til deg og tar i mot stemmen.
 

Søke om å stemme der du oppholder deg pga Covid-19 - valgdagen

Felt merket med * må fylles ut

 

 

Valgresultat

Valgresultat blir lagt ut på www.valgresultat.no

Sametingsvalget

Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.

Det er samme valgdag for sametingsvalget som for stortingsvalget, 13.september 2021.

Gjemnes kommune tar bare i mot forhåndsstemmer til sametingsvalget da det er under 30stk som er registrert i sametingets valgmanntall i kommunen.

Les mer om sametingsvalget og hvordan du kan registrere deg i Sametingets valgmanntall.

Kontaktinformasjon

Liv Iren Lillevevang
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv
E-post
Mobil 951 81 857
Tomas Eikrem
IKT-konsulent
E-post
Mobil 913 97 134

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra