Forslag om oppheving av reguleringsplaner - Høring og offentlig ettersyn

Gjemnes formannskap har 14.05.2019 vedtatt å legge ut forslag til oppheving av reguleringsplaner for Trøaholmen Grønset 19930003, Halset boligområde 20050001 og Haltlitunet boligområde 19980001 til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10.

Merknader kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Merknadsfristen settes til 05.06.2019.

Formannskapets vedtak (PDF, 266 kB)

Trøaholmen Grønset 19990003 plankart (PDF, 2 MB)

Trøaholmen Grønset 19930003 bestemmelser (PDF, 372 kB)

Halset boligområde 200050001 plankart (PDF, 307 kB)

Halset boligområde 200050001 planbestemmelser (PDF, 304 kB)

Haltlitunet boligområde 19980001 restareal (PNG, 2 MB)