Forslag til privat reguleringsplan Oppigardshaugen boligfelt – Høring og offentlig ettersyn

Gjemnes formannskap har 15.10.2019 vedtatt å legge ut privat forslag til reguleringsplan for Oppigardshaugen boligfelt 20180002 til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Merknader kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Merknadsfristen settes til 05.12.2019.