Høring - Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 13.10.2020 og sak 50/20, å sende på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg. 

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.

Frist for høringsuttalelser er 12.03 2021.

Åpne/last ned her:

Høringsforslaget til ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg. (DOCX, 38 kB)

Saksframlegget. (PDF, 161 kB)