Høring - Lerøy Midts AS - Søknad om arealendring av akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Sjølsvik

Gjemnes kommune mottok 04.01.2019 søknad fra Lerøy Midt AS om arealendring av akvakulturanlegg for laksefisk.

Arealendringen omfatter en utvidelse fra 8 til 10 bur og en økning i biomasse på 1560 tonn. Totalt etter endring vil være 3900 tonn.

Arealbruk til sjøs reguleres av kommunedelplan for sjøområdene i Gjemnes (Sjøområdeplana), vedtatt av kommunestyret 29.05.2018. Tiltaket ligger ifølge søknaden innenfor området VKA – Sjølsvik i Sjøområdeplana.

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

Eventuelle merknaden til søknaden må rettes skriftlig, enten ved e-post til post@gjemnes.kommune.no eller ved brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.

Uttalefrist settes til 18.02.2019.

Søknad (PDF, 4 MB)

Kart (PDF, 3 MB)

 

Andre vedlegg:

Prosedyre for smittebegrensning, renhold og hygiene (PDF, 148 kB)

Helseuttalelse Sjølsvik (PDF, 66 kB)

Strømrapport Sjølsvik (PDF, 5 MB)

B-undersøkelse Sjølsvik (PDF, 3 MB)

Bunntopografi Sjølsvik (PDF, 4 MB)

Beredskapsplan (PDF, 354 kB)

Forundersøkelse Sjølsvik (PDF, 5 MB)