Kunngjøring av vedtak om interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplan Nordmøre)

Les kunngjøringen på Tingvoll kommunes hjemmesider.