Oppstart på ny strategiplan for bruk av midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2018-2021.

Gjeldende strategiplan med retningslinjer for bruk av tilskuddsmidlene SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket) for Gjemnes kommune 2014-2017 skal revideres, og det meldes herved oppstart av dette arbeidet.

 

Kommunens tiltaksstrategi er ett grunnlag for fylkesmannens fordeling av midler mellom kommunene i Møre og Romsdal. I tilknytning til tiltaksstrategien skal det fastsettes overordnede retningslinjer for hvordan søknadene skal prioriteres. Dette skal skje i dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjonene lokalt. På denne bakgrunn skal det utarbeides et høringsforslag til revidert strategiplan med retningslinjer for perioden 2018-2021. Ved utarbeiding av ny plan tas det utgangspunkt i Strategiplan for perioden 2014-2017 og forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket med kommentarer.

 

 

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket finner du ved å følge linken her til Lovdata

Les her for kommentarene (rundskriv 2017-13), Landbruksdirektoratet

 

Det gis herved anledning til å komme med merknader innen 03.10.2017.

 

Merknadene sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller e-post: post@gjemnes.kommune.no .

 

 

Heidi J.