Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av reguleringsplaner

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel er det igangsatt arbeid med oppheving av eldre reguleringsplaner i Gjemnes kommune.

Reguleringsplanene som foreslås opphevet er:

Trøaholmen Grønset ID19990003

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 372 kB)

 

Halset boligområde 20050001

Plankart (PDF, 307 kB)

Planbestemmelser (PDF, 304 kB)

 

Haltlitunet boligområde 19980001

Plankart (PNG, 2 MB)

Opprinnelig plan (PDF, 585 kB)

 

Merknader til arbeidet kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller med e-post til post@gjemnes.kommune.noMerknader må være sendt innen 3 uker fra denne kunngjøringen.