Gjemnes kommune har mottatt følgende lister til kommunestyrevalget 2019

Innleverte lister utlagt til offentlig ettersyn etter valglovens § 6-6

(Valglovens § 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.)

 

 

 

 

 

 

Klikk på partinavnet for å åpne listeforslaget, listeforslagene er i pdf format

 

Kontaktinformasjon

Liv Iren Lillevevang
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv
E-post
Mobil 951 81 857