Har du stemmerett

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du ha stemmerett. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Sjekk om du har stemmerett 

Kontaktinformasjon

Liv Iren Lillevevang
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv
E-post
Mobil 951 81 857