Lister og partier

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret.
 
I 2019 er 31. mars en søndag, og som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag, da opprinnelig frist faller på en helligdag. Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 er derfor mandag 1. april, klokken 12.00. 
 
Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn

Veiledning til utfylling av listeforslag

Kontaktinformasjon

Liv Iren Lillevevang
Formannskapssekretær, Konsulent arkiv
E-post
Mobil 951 81 857