Om Gjemnes folkebibliotek

Biblioteket er et gratis, offentlig tilbud som er tilgjengelig for alle.

Gjemnes folkebibliotek ligger i Halsgården på Batnfjordsøra. Det er gangavstand fra buss og gratis parkering i området.Se kart.

Åpningstider - se øverst på siden!

Aktuelle saker, nyheter, arrangementer - se forsiden!

Norske folkebiblioteks virksomhet er hjemlet i Lov om folkebibliotek:
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. [...].