Informasjon om Vigsler

Du kan gifte deg borgelig i Gjemnes kommune fra 1.1.2018.

 

Ordfører Knut Sjømæling utførte sin første borgerlige vigsel i Galleriet ved Angvik Gamle Handelssted 4. august 2018.
 

Brudeparet er Dorte Bae Solvang fra Averøya og Sverre Andreas Gundersen fra Smøla
 

Foto: Hanna Thevik

Nå får du vigselsattesten digitalt

Fra 1. mars 2020 vil Skatteetaten lansere en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles i fremtiden få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. 
https://www.skatteetaten.no/skjema/provingsattest/

Fra 01.mars vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregistertet. 
Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelse tilsendt i posten. 

I Gjemnes kommune kan du velge mellom tre vigslere: ordfører, varaordfører og rådmann.
Tidspunkt for vigsel kan avtales når vigsleren har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne kan dere enten sende eller levere i servicekontoret på kommunehuset på Batnfjordsøra.

Hva koster det?

Borgerlig vigsel er gratis. Vigsel er gratis dersom den foregår innenfor normal arbeidstid, og i kommunestyresalen eller Kulturstuå, og en av brudefolkene bor i Gjemnes.

Bestemmelser om betaling for kommunale vigsler vedtatt i kommunestyre 31.10.17 (PDF, 50 kB)

Hvor og når kan vi gifte oss?

Dere kan gifte dere borgerlig i Gjemnes kommune, i  andre kommuner , ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett eller for utenlandske myndigheter. I Gjemnes kommune foretas vigsler normalt innenfor vanlig kontortid. Sermonien foregår enten i kommunestyresalen eller i Kulturstua. Hvis dere ønsker vigsel på et annet sted eller tidspunkt ta kontakt med den aktuelle vigsleren. 

Her kan du bestille vigsel med vigsler fra Gjemnes kommune 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. En vigsler står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.


 

Tekst i vigselsformularet (leses opp av vigsleren)Lenker
Ekteskapsloven på www.lovdata.noRegler for å gifte seg i utlandet på departementenes nettsted