Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Åpen tilbudskonkurranse

Vintervedlikehold kommunale veier, Gjemnes kommune, 2020-2022

Periode: 01.09.2020 – 31.08.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år

 

Konkurranse dokumenter og mer informasjon på Doffin

Kommunestyret har i møte 25.02.2020 sak 2/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


Åpen tilbudskonkurranse

ETTERSØKSTJENESTER

Periode: 02/03. 2020 – 02/03.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år

Konkurranse dokumenter og mer informasjon på

Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-323336

 

 

Gjemnes formannskap har 15.10.2019 vedtatt å legge ut forslag til reguleringsendring for Nåstad 20080002 til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10.


Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 29.10.2019 vedtatt en reguleringsendring for området rundt Høgset fergeleie med plan ID 19920001.


Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 03.09.2019 arealdelen til ny gjeldende kommuneplan 2019-2031


Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 03.09.2019 vedtatt oppheving av reguleringsplaner for Trøaholmen Grønset med plan ID 19980003, Halset boligområde med plan ID 20050001 og Haltlitunet boligområde med plan ID 19980001.

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 14.10.2019

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommuneadministrasjon vedtatt en mindre endring av reguleringsplan for Solsida 4 med plan ID 20160002.

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 10.10.2019.

Alle saker