Kunngjøringer og høringer

Her vil du finner offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Gjemnes kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 18. mai 2018. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Alle som ønsker å gi høringsuttale (bedrifter, enkeltpersoner, bygdelag, lag og foreninger) inviteres til å gjøre dette innen 18. mai kl 15.00. Høringsuttale sendes til post@gjemnes.kommune.no

Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjettet for 2018  er lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 14.-28.november 2017.