Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 16.06.2020, sak 30/20, planprogram og planstrategi for kommuneplanens samfunnsdel.


Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 16.06.2020, sak 29/20, planprogram for Sentrumsplan for Batnfjordsøra 2019-3031.


Gjemnes kommunestyre har i møte 16.06.2020 sak 28/20 vedtatt reguleringsplan for Sjøbakken veranda planID 20190001.
Åpen tilbudskonkurranse

Vintervedlikehold kommunale veier, Gjemnes kommune, 2020-2022

Periode: 01.09.2020 – 31.08.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år

 

Konkurranse dokumenter og mer informasjon på Doffin

Kommunestyret har i møte 25.02.2020 sak 2/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


Åpen tilbudskonkurranse

ETTERSØKSTJENESTER

Periode: 02/03. 2020 – 02/03.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år

Konkurranse dokumenter og mer informasjon på

Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-323336

 

 

Gjemnes formannskap har 15.10.2019 vedtatt å legge ut forslag til reguleringsendring for Nåstad 20080002 til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10.


Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 29.10.2019 vedtatt en reguleringsendring for området rundt Høgset fergeleie med plan ID 19920001.


Alle saker