Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Handlingsplan og økonomiplanen for 2023-2026 og årsbudsjettet for 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra 23.11.22 – 6.12.22. Høringsfristen er 6.12.22 kl. 12:00.Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no 


Høringsuttalelser sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller bruk skjema Høringsuttalelser . Høringsfristen er 1. mai 2022. Merk uttalelsen med saksnummer 22/00331 og lokalitet Batnfjord.


Høringsuttalelser sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller bruk skjema Høringsuttalelser , innen 01.04.22. Merk uttalelsen med saksnummer 22/00150 og lokalitet Ranem.


Høringsuttalelser sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller bruk skjema Høringsuttalelser innen 01.04.22. Merk uttalelsen med saksnummer 22/00133 og lokalitet Batn.


Høringsuttalelser sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller bruk dette skjema Høringsuttalelser  , innen 01.04.22. Merk uttalelsen med saksnummer 22/00072 og lokalitet Slettnes.


Formannskapet vedtok på møte 01.02.2022 oppstart for planarbeidet med kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planprogrammet legges nå ut på høring med høringsfrist 22.03.22. Høringssvar sendes post@gjemnes.kommune.no 


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Tørriset habiliteringssenter.  


Formannskapet i Gjemnes kommune har i sak 33/21, møtedato 24.08.21, vedtatt at ny forskrift for kommunalt vann og avløp legges ut på høring. Høringsfristen er 19.10.2021. Høringssvar sendes post@gjemnes.kommune.no


I medhold av plan-og bygningslovens §§12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for 50/3 og 50/5, Bergsøya, Gjemnes Kommune.


Kommunestyret vedtok i møte 25.05.2021, sak 14/21 reguleringsplan for Sjøbakkan veranda.


Alle saker