Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 13.10.2020 sak 48/20 at revidert forslag til reguleringsendring for Nåstad boligfelt planID20080002 skulle sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.Merknader til forslaget kan rettes ved brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller ved e-post til post@gjemnes.kommune.no innen 02.12.2010.


Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 16.06.2020, sak 30/20, planprogram og planstrategi for kommuneplanens samfunnsdel.


Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 16.06.2020, sak 29/20, planprogram for Sentrumsplan for Batnfjordsøra 2019-3031.


Gjemnes kommunestyre har i møte 16.06.2020 sak 28/20 vedtatt reguleringsplan for Sjøbakken veranda planID 20190001.
Åpen tilbudskonkurranseVintervedlikehold kommunale veier, Gjemnes kommune, 2020-2022Periode: 01.09.2020 – 31.08.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år Konkurranse dokumenter og mer informasjon på Doffin


Kommunestyret har i møte 25.02.2020 sak 2/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Åpen tilbudskonkurranse

ETTERSØKSTJENESTER

Periode: 02/03. 2020 – 02/03.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år

Konkurranse dokumenter og mer informasjon på

Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-323336

 

 

Gjemnes formannskap har 15.10.2019 vedtatt å legge ut forslag til reguleringsendring for Nåstad 20080002 til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10.


Alle saker