Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Administrasjonen i Gjemnes kommune viser til forurensingsforskriften og informerer om at det er utarbeidet forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket.Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før forskriften fremmes politisk.Uttalelser sendes inn skriftlig til post@gjemnes.kommune.no eller Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra innen 03.07.2019


Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.


Alle saker