Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Gjemnes formannskap har 15.10.2019 vedtatt å legge ut forslag til reguleringsendring for Nåstad 20080002 til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10.


Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 29.10.2019 vedtatt en reguleringsendring for området rundt Høgset fergeleie med plan ID 19920001.


Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 03.09.2019 arealdelen til ny gjeldende kommuneplan 2019-2031


Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 03.09.2019 vedtatt oppheving av reguleringsplaner for Trøaholmen Grønset med plan ID 19980003, Halset boligområde med plan ID 20050001 og Haltlitunet boligområde med plan ID 19980001.

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 14.10.2019

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommuneadministrasjon vedtatt en mindre endring av reguleringsplan for Solsida 4 med plan ID 20160002.

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 10.10.2019.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 03.09.2019 vedtatt reguleringsendring for del av Torvikbukt sentrum med plan ID 19810004

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 07.10.2019

 

Administrasjonen i Gjemnes kommune viser til forurensingsforskriften og informerer om at det er utarbeidet forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket.Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før forskriften fremmes politisk.Uttalelser sendes inn skriftlig til post@gjemnes.kommune.no eller Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra innen 03.07.2019


Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.


Alle saker