Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommuneadministrasjon vedtatt en mindre endring av reguleringsplan for Solsida 4 med plan ID 20160002.

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 10.10.2019.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 03.09.2019 vedtatt reguleringsendring for del av Torvikbukt sentrum med plan ID 19810004

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 07.10.2019

 

Administrasjonen i Gjemnes kommune viser til forurensingsforskriften og informerer om at det er utarbeidet forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket.Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før forskriften fremmes politisk.Uttalelser sendes inn skriftlig til post@gjemnes.kommune.no eller Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra innen 03.07.2019


Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.


Alle saker